Prestaties en duurzaamheid van burgerinitiatieven

Het promotieonderzoek van Malika Igalla is een onderdeel van het RePolis programma. Zij onderzoekt de duurzaamheid en prestaties van burgerinitiatieven die zich richten op zelforganisatie van publieke diensten.

Burgers nemen steeds vaker het heft in eigen handen door diensten of goederen ten behoeve van de lokale gemeenschap eigenstandig vorm te geven. Bovendien besteden terugtredende overheden volop aandacht aan kansen van inzet op burgerkracht bij het oppakken van maatschappelijke uitdagingen. Hoewel de verwachtingen rondom zelforganisatie van burgers hoog gespannen zijn, bestaat er veel onbekendheid over de prestaties en het duurzame karakter van burgerinitiatieven. In hoeverre zijn burgerinitiatieven in staat om publieke diensten en goederen langdurig ter beschikking te stellen aan de gemeenschap, hoe presteren ze en wat zijn hiervoor verklarende factoren?

Onderzoek naar uitkomsten van burgerinitiatieven en effecten van verklarende factoren is schaars en gewenst. Op basis van voornamelijk (single) case studies worden in de literatuur wel een aantal relevante factoren onderscheiden die het succes en de groei van burgerinitiatieven kunnen beïnvloeden. Deze determinanten zijn: netwerkeigenschappen, overheidsstrategieën en leiderschapsstijlen van burgerinitiatiefnemers.

In dit PhD onderzoek worden effecten van deze drie factoren op duurzaamheid en prestaties vanuit een mixed-method ontwerp verkend en verklaard. In haar onderzoek wordt Malika Igalla begeleid door prof. dr. Jurian Edelenbos (promotor), dr. Ingmar van Meerkerk (co-promotor) en dr. Arwin van Buuren (RePolis).