Lerende evaluatie Right to Challenge Rotterdam

Right to Challenge is een werkwijze van gemeente Rotterdam om burgers de mogelijkheid te geven een taak van de gemeente over te nemen. De Erasmus Universiteit is gevraagd deel te nemen aan de gemeentelijke procesevaluatie naar Right to Challenge Rotterdam. Naast deelname aan de gemeentelijke evaluatie, wordt de evaluatie verdiept met wetenschappelijke inzichten over burgerinitiatieven en door het verzamelen van de ervaringen met Right to Challenge in andere Nederlandse steden. Gedurende het onderzoeksproces wordt het arrangement Right to Challenge werkende weg aangepast.