Internationaal onderzoeksproject ‘Boundary spanning for community based urban regeneration’. Projectleider: Dr. Ingmar van Meerkerk

In dit internationaal vergelijkend onderzoek, wordt de evolutie van de wisselwerking tussen burgerinitiatieven en de overheid onderzocht, in de context van stedelijke gebiedsontwikkeling en herstructurering. De vraag die in dit project centraal staat is: Hoe ontwikkelt zich de wisselwerking tussen burgerinitiatieven en lokale overheden in het kader van stedelijke gebiedsontwikkeling, hoe kan dat worden verklaard en wat zijn belangrijke verbindende vaardigheden, activiteiten en uitdagingen in dit opzicht?

Er is nog veel onduidelijkheid wat betreft de wisselwerking tussen overheden en burgerinitiatieven. De aard van deze wisselwerking (bv. gekenmerkt door co-productie, co-destructie, vermijding, stimulatie) kan erg verschillen wat zijn effect heeft op de prestaties en de duurzaamheid van burgerinitiatieven. Dit onderzoek probeert dit nader te verklaren door cases uit verschillende landen met elkaar te vergelijken (uit Nederland, Engeland en India). Een belangrijke factor hierin is de wisselwerking tussen verschillende verbindende personen aan overheidszijde en aan de kant van het burgerinitiatief. Eerder onderzoek heeft het belang van deze verbindende personen aangetoond in de ontwikkeling en de prestaties van samenwerkingsverbanden tussen burgerinitiatieven en overheden (Van Meerkerk, 2014; Van Meerkerk et al., 2013). Dit onderzoek focust daarom op welke factoren hun activiteiten beïnvloeden en hoe hiermee ook de aard van de relatie tussen burgerinitiatieven en overheden wordt beïnvloedt. Op deze manier wordt specifieke kennis ontwikkeld over hoe duurzame relaties tussen overheden en burgercollectieven kan ontstaan. De specifieke focus op verbindende activiteiten en relevante condities daarvoor kan overheden en burgerinitiatieven helpen bij het ontwikkelen van duurzame co-productie in de context van stedelijke gebiedsontwikkeling en wijkvernieuwing. De cases richten zich vooral op de relatie tussen wijkondernemingen (als voorbeelden van zelforganisatie) en lokale overheden.