Database burgerinitiatieven

RePolis ontwikkelt een database waarin gegevens over burgerinitiatieven in Nederland en in andere landen op systematische wijze worden opgeslagen. Op die manier worden deze gegevens bruikbaar voor het ontwikkelen van trendstudies over burgerinitiatieven. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijke en evidence based analyses en het testen van theoretische modellen. In de database worden gegevens opgeslagen over bijv. leiderschapsstijlen, organisatiemodellen, ontwikkeling van burgerinitiatieven (groei, fasen) en uitkomsten van burgerinitiatieven.