BEGIN project

De algemene doelstelling van het BEGIN-project (Blue Green Infrastructure through Social Innovation) is tot betere oplossingen komen voor klimaatverandering in steden, onder andere door ‘grijze’ infrastructuur te vervangen of voorrang te geven aan blauw-groene infrastructuur (BGI). Focus ligt daarbij op hoe de implementatie en het onderhoud van deze infrastructuur kan worden gewaarborgd: 1.) Hoe kun je BGI in stand houden door het gebruik van sociale innovatie, en 2.) hoe kun je BGI mainstreamen in de stedelijke planning en exploitatie? Door het ontwikkelen van aantrekkelijke business cases, het in kaart brengen van bestuurlijke barrières, en het betrekken van allerlei stakeholders wordt er in het onderzoeksproject gezocht naar oplossingen.

Het BEGIN project wordt uitgevoerd door 10 steden (Antwerpen, Gent, Aberdeen, Londen Enfield, Bradford, Kent, Dordrecht, Hamburg, Gothenburg, Bergen) en 6 vooraanstaande onderzoeksinstituten (CIRIA, UNESCO-IHE, Universiteit van Sheffield, TUHH, Royal College of Arts en de Erasmus Universiteit Rotterdam). Dit zijn ofwel koplopers op het gebied, of steden die van plan zijn om grote investeringen te doen in BGI in het tijdsbestek van het project.

Binnen het project wil het BEGIN team de effectiviteit van BGI aantonen en haalbare BGI oplossingen uitvoeren in partnersteden. BEGIN biedt een unieke focus op BGI én sociale innovatie, innovatief als het gaat om het aanpassen van stedelijk gebied aan klimaatverandering. Sociale innovatie kan helpen om het probleemoplossend vermogen te bevorderen, via het mobiliseren van een breed scala aan belanghebbenden. In vergelijking met de traditionele planningsprocessen, die vaak focussen op het informeren en consulteren van belanghebbenden, heeft sociale innovatie in dit project ook betrekking op het participeren van belanghebbenden bij de implementatie en het onderhoud van BGI projecten. Het Repolis team zal governance en co-creatie bestuderen en faciliteren in de steden, en best practices en hulpmiddelen voor sociale innovatie processen blootleggen. Om dat te bereiken zal het Repolis team in de loop van de komende drie en een half jaar de steden en hun projecten begeleiden, monitoren en evalueren, met een focus op sociale innovatie.