TNO

TNO Strategy & Policy

  • De researchgroep Strategy and Policy van TNO jaagt complexe, maatschappelijke innovaties aan en helpt deze te realiseren. Hiervoor hebben ze verschillende expertises in huis, zoals innovatiewetenschappen, bestuurskunde, ruimtelijke- en economische wetenschap. De kracht van TNO’s strategische studies zit in het doorlopen van de gehele keten: verkenningen, agenderen, interventies, monitoren en evaluaties. Globalisering, klimaat, energie, veiligheid en vergrijzing vergen nieuw beleid dat zowel oplossingen biedt voor deze maatschappelijke problemen, als innovatiekansen creëert voor bedrijven. De ambitie van Strategy & Policy is om hierop in te spelen en op basis van een sterke kennispositie rondom innovatie, strategie en beleid, te adviseren over succesvolle strategieën. De experts van TNO Strategy & Policy combineren in deze missie de technische know how van innovaties met de kennis die nodig is om deze innovaties te laten slagen.

De impact van Strategy & Policy

  • Strategy & Policy stelt haar expertise ten dienst aan regionale en landelijke overheden, de Europese Commissie, grote steden, branches, intermediairs en grote bedrijven. De projecten van S&P strekken zich uit tot een breed scala aan onderwerpen voor deze opdrachtgevers. Zo analyseert TNO, in samenwerking met o.a. Fraunhofer ISI en Ipsos MORI, de traditionele trade-off tussen veiligheid en privacy. Hierin wordt een nieuw evidence-based model ontworpen, zodat gebruikers uiteindelijk betere overwegingen kunnen maken over veiligheidsinvesteringen. Een ander voorbeeld is een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken naar de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse maakindustrie. Dit project heeft uiteindelijk geleid tot een strategisch advies aan minister Kamp en een actieagenda over hoe om te gaan met de uitdagingen van deze Smart Industries.

De 3 teams van Strategy & Policy

  • Innovation. Dit team analyseert de impact van innovatie en technologie op economie en maatschappij, en ook anders om: hoe kan innovatie optimaal worden beïnvloed en ingezet.
  • Environmental Planning. Dit team versterkt strategische besluitvorming rond ruimtelijke ontwikkeling, op basis van onderzoek naar de interactie tussen kennis, mensen en ruimte.
  • Information Society. Dit team evalueert en intervenieert op vraagstukken rondom de informatiesamenleving, zoals de impact en waarde van data, entrepreneurship, privacy- en cybersecurity en (sociale) media.
  • https://www.tno.nl/nl/samenwerken/expertise/earth-life-social-sciences/strategy-policy/