IHS

IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies) is een internationaal excellentie centrum van de Faculteiten Sociale Wetenschappen en Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij opereert op een mondiaal schaalniveau en biedt post-initieel onderwijs aan, geeft trainingen en advies en doet toegepast onderzoek. De missie van IHS is gericht op het ontwikkelen van persoonlijke en institutionele capaciteit en op het verbeteren van de kwaliteit van het leven in steden over de hele wereld en vooral in landen in transitie.