Oproep aan gestopte initiatiefnemers

Burgerinitiatieven zijn er in Nederland in alle vormen en maten. In allerlei domeinen hebben we enthousiaste initiatiefnemers gezien die andere mensen op sleeptouw hebben genomen. Toch zijn er ook initiatieven die vroegtijdig stranden. Dit kan bijvoorbeeld komen door initiatiefnemers die eerst enthousiast beginnen maar later teleurgesteld afhaken en besluiten ermee te stoppen. Ons intrigeert de vraag wat de redenen zijn waarom initiatiefnemers ‘de handdoek in de ring gooien’. En dan niet zozeer vanwege praktische omstandigheden als een verhuizing of een andere baan, maar bijvoorbeeld vanwege onvrede over de gang van zaken of een groeiende kloof tussen het eigen idee over het doel van initiatief en dat van de andere initiatiefnemers.

Voor een wetenschappelijk onderzoek naar burgerinitiatieven zijn we op zoek naar deze initiatiefnemers. Mensen die een initiatief hebben opgericht of actief deel hebben uitgemaakt van een initiatief en bewust hebben besloten er mee te stoppen. We willen graag leren van deze ervaringen om zo meer te weten te komen over burgerinitiatieven en de ontwikkeling die ze door maken. Bent u zo’n initiatiefnemer of kent u zo’n initiatiefnemer, dan komen we graag in contact om een interviewafspraak te kunnen maken.

Voor vragen of een directe reactie n.a.v. deze oproep kunt u terecht bij:

Steven Blok: blok@essb.eur.nl