Onderzoek naar burgerinitiatieven van start Database burgerinitiatieven in de maak

Met een startconferentie op 7 juni op de Erasmus Universiteit Rotterdam is het langjarige onderzoeksprogramma naar het organiserend vermogen van burgerinitiatieven (RePolis) van start gegaan. In het onderzoeksprogramma worden burgerinitiatieven geïnventariseerd en vanuit een bestuurskundig oogpunt bestudeerd en onderzocht hoe deze bijdragen aan het probleemoplossend vermogen van de samenleving. Het vergelijkend onderzoek op verschillende terreinen zorg, water, energie en wijkontwikkeling, en tussen verschillende landen, wordt geleid door bestuurskundige dr. Arwin van Buuren.

Burgerinitiatieven veroveren razendsnel terrein. Veel burgers organiseren zichzelf en gaan zelf duurzame energie produceren, hun buurt beheren of zorg organiseren. Overheden en andere institutionele spelers worden voor de vraag gesteld wat deze initiatieven voor hen (kunnen) betekenen, en of en hoe zij daarop moeten reageren.

Startconferentie

Tijdens de startconferentie presenteerden de onderzoekers hun plannen aan een brede groep professionals, zowel van overheden, maatschappelijke instellingen, burgerinitiatieven als private partijen. Het doel van de conferentie was om de onderzoeksvragen en de voorgenomen aanpak nog beter aan te laten sluiten op vraagstukken die in de praktijk worden ervaren. Daarnaast zijn partijen uitgenodigd om aan te haken bij het onderzoeksprogramma.

Programmaleider dr. Arwin van Buuren van het departement Bestuurskunde – Sociologie is enthousiast over het animo voor de startconferentie. “We hebben heel gericht een breed, zeer divers gezelschap uitgenodigd. We zijn echt in gesprek gegaan met partijen die baat kunnen hebben bij ons onderzoek en zich daar wellicht ook aan willen verbinden. Zo werken we meet af aan een goede valorisatie van dit onderzoek. We hebben heel veel bruikbare feedback gekregen, maar ook het aanbod om inzichten in de praktijk te komen testen”.

Database burgerinitiatieven

RePolis ontwikkelt een database waarin gegevens over burgerinitiatieven in Nederland en in andere landen op systematische wijze worden verzameld. Op die manier worden deze gegevens bruikbaar voor het ontwikkelen van trendstudies over burgerinitiatieven. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijke analyses en het testen van theoretische modellen. In de database worden gegevens opgeslagen over bijv. leiderschapsstijlen, organisatiemodellen, ontwikkeling van burgerinitiatieven (groei, fasen) en uitkomsten van burgerinitiatieven. In het verlengde van deze database wordt ook een internationaal vergelijkende panelstudie uitgevoerd.

REI gelden

Het RePolis-programma wordt gefinancierd vanuit het Research Excellence Initiative van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen het programma wordt samengewerkt tussen de Departement Bestuurskunde – Sociologie, de kennisinstellingen Deltares en TNO en het IHS. Rond het thema burgerinitiatieven in het waterbeheer zijn ook een aantal waterschappen, samen met de STOWA, als partner in het programma betrokken.

www.repolis.com

Meer informatie
Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 213 | kooistra@fsw.eur.nl