Nieuw artikel op Sociale Vraagstukken: ”Burgerinitiatieven hebben baat bij professionalisering”

Malika Igalla en Ingmar van Meerkerk schrijven op Sociale Vraagstukken over het belang van professionalisering en netwerkontwikkeling voor de duurzaamheid van burgerinitiatieven. Zij onderzochten hiervoor 59 initiatieven met vragenlijsten en interviews en komen met aanbevelingen voor burgerinitiatieven en gemeenten.   

Gebruik onderstaande link om het artikel te lezen:

http://www.socialevraagstukken.nl/burgerinitiatieven-hebben-baat-bij-professionalisering/

 

Over Sociale Vraagstukken:

Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties. Maandelijks is dat goed voor 60.000 bezoeken.