Lancering van het BEGIN project

Eind januari is een nieuw project binnen het Repolis programma van start gegaan, het BEGIN project (http://northsearegion.eu/begin/about-us/). In dit Interreg project nemen 10 Europese steden deel en zijn ook 6 verschillende onderzoeksinstituten betrokken. De werktitel van dit project luidt: “Blue-green infrastructure through social innovation”.

Door klimaatverandering regent het steeds vaker en ook steeds harder. Steden kunnen deze hoeveelheden aan regenwater vaak niet opvangen in het bestaande rioolnetwerk. Door het aanleggen van blauw-groene infrastructuur (o.a. regenpleinen en parken) hopen steden het regenwater te kunnen borgen. De 10 steden gaan de komende vier jaar aan de slag met het realiseren van blauw-groene infrastructuren en worden daarbij begeleid door de kennisinstituten. De Erasmus Universiteit is samen met het Royal College of Art verantwoordelijk voor het begeleiden van het sociale innovatie aspect in het project. Door het aangaan van partnerschappen met bijvoorbeeld burgers en private organisaties kan de overheid ervoor zorgen dat het voortbestaan van de blauw-groene infrastructuren voor langere termijn gewaarborgd is.

Binnen Repolis zal de komende jaren een plek gegeven worden aan dit project. Het onderzoek in het kader van BEGIN zal onder andere in het teken staan van duurzame partnerschappen tussen overheid en andere stakeholders.