De schaduwzijde van financiële support aan burgerinitiatieven

Op Sociale Vraagstukken schrijft Malika Igalla over de risico’s van financiële ondersteuning door gemeenten en particuliere fondsen aan burgerinitiatieven. Ze reflecteert op belangrijke maatschappelijke vraagstukken over dit thema, waaronder hoe beïnvloed financiële steun de bestendigheid van burgerinitiatieven, welke ervaringen hebben initiatiefnemers met de verantwoording over ontvangen subsidies en wat kan er verbeterd worden in de financiële relatie met de gemeente?

Het artikel is gebaseerd op een interview en haar reflectie tijdens de midterm conferentie van RePolis, ‘Actieve burgers, ambivalent bestuur?’.

Lees het artikel hier

Over Sociale Vraagstukken:
Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties. Maandelijks is dat goed voor 60.000 bezoeken.