Artikel over de publieke waarde van burgerinitiatieven

Vaak wordt gesteld dat burgerinitiatieven van meerwaarde zijn. Maar welke publieke waarde leveren burgerinitiatieven? Over dit thema hebben Mike Duijn en Jitske van Popering-Verkerk een artikel geschreven in Social Sciences met als titel Integrated public value creation through community initiatives. Op basis van twee cases in het Nederlandse waterbeheer laten zij zien dat bewoners nieuwe combinaties leggen, bijvoorbeeld door fysieke maatregelen te koppelen aan leefbaarheid en welzijn. De integrale, inclusieve benadering van burgerinitiatieven levert voor overheden een publieke waarde die zij zelf niet kunnen realiseren.

Benieuwd naar het artikel? Dit is de link naar het tijdschrift en hier vind je een pdf-versie.