Over

Over het programma

Het RePolis programma is in 2015 gestart en door het College van Bestuur van de EUR gefinancierd in het kader van het Research Excellence Initiative. Binnen het programma werkt de vakgroep Bestuurskunde/Sociologie samen met het IHS, de kennisinstituten Deltares en TNO en tal van andere partijen uit het veld. Binnen het programma werken enkele aio’s en postdocs samen met een aantal senioronderzoekers. Het programma richt zich op burgerinitiatieven op het terrein van water, energie, zorg en gebiedsontwikkeling. Daarbij combineert het nationaal vergelijkend onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) en internationaal vergelijkend onderzoek (kwalitatief).

Doelstelling

Het doel van dit programma is a) de condities te analyseren waaronder burgerinitiatieven in de domeinen water, energie, zorg en gebiedsontwikkeling resulteren in vormen van organiserend vermogen, b) te analyseren hoe deze processen kunnen bijdragen aan publieke dienstverlening en c) governance strategieën te ontwerpen die de synergie tussen publieke actie en zelforganisatie kunnen versterken.

Onderzoeksvragen

  • Welke vormen en processen van zelforganisatie kunnen onderscheiden worden, wat zijn de kenmerkende patronen en wat zijn de voornaamste karakteristieken?
  • In welke mate verschillen de vormen van zelforganisatie in de domeinen van stedelijke ontwikkeling, waterbeheer, duurzame energievoorziening en gezondheidszorg en in verschillende bestuurstradities en hoe kunnen we de verschillen en overeenkomsten verklaren?
  • Welke factoren stimuleren of belemmeren het ontstaan van zelforganisatie, op welke aspecten verschillen ze of komen ze overeen en hoe kan dat worden verklaard?
  • Hoe kunnen stimulerende factoren worden bevorderd en belemmerende factoren worden weggenomen, om zo het realiserende vermogen van zelforganisatie te maximaliseren?
  • Wat zijn effectieve strategieën waarmee in verschillende contexten het sturende (realiserende) vermogen van zelforganisatie én de synergie tussen zelforganisatie en traditionele sturing, bevorderd kunnen worden?

Onderzoekslijnen (zie projecten)

Domeinen

Water

Energie

Zorg

Stadsontwikkeling