Home

Burgerinitiatieven veroveren razendsnel terrein. Veel burgers organiseren zichzelf en gaan zelf duurzame energie produceren, hun buurt beheren of zorg organiseren. Overheden en andere institutionele spelers worden voor de vraag gesteld wat deze initiatieven voor hen betekenen en hoe zij daarop moeten reageren.

In het onderzoeksprogramma RePolis bestuderen we deze initiatieven vanuit een bestuurskundig oogpunt en onderzoeken we hoe deze bijdragen aan het probleemoplossend vermogen van de samenleving. Daarbij voeren we vergelijkend onderzoek uit tussen diverse domeinen binnen Nederland (zorg, water, energie en wijkontwikkeling) en tussen verschillende landen.

Dit programma wordt gefinancierd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en kent zowel een wetenschappelijke ambitie (het beter begrijpen van patronen en prestaties van zelforganisatie) als een maatschappelijke ambitie. We willen komen tot bewezen interventies die het samenspel tussen burgerinitiatieven en instituties verbeteren.